Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

„Wykonywanie dostaw związków chemicznych do procesu uzdatniania i dezynfekcji wody”.

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.88.2021
wartość: Nieprzekraczającą wyrażoną w złotych równowartość 427999,99 euro
termin składania ofert: 11 marca 2021  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)