Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Remont zbiorników wody czystej, wymiana rurociągów wraz z armaturą odcinającą, wymiana elementów konstrukcyjnych, na działce nr 327/1 położonej w Muninie

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.277.2021
wartość: nieprzekr. wyr. w zł rówów. kwoty 5349999,99E
termin składania ofert: 25 października 2021  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)