Opracowanie dokumentacji wykonawczej wraz z dostawą i montażem instalacji fotowoltaicznych w ramach realizacji inwestycji - Wykorzystanie technologii OZE w działalności PWiK w Jarosławiu Sp. z o.o


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. ul. Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław, informuje, że zostało ogłoszone postępowanie na „Opracowanie dokumentacji wykonawczej wraz z dostawą i montażem instalacji fotowoltaicznych w ramach realizacji inwestycji - Wykorzystanie technologii OZE w działalności PWiK w Jarosławiu Sp. z o.o.” 
Postępowanie prowadzone jest w formie Zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną  w Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zwanych dalej „wytyczne” oraz w oparciu o regulamin pomocniczy Zamawiającego  udzielania zamówień publicznych finansowanych ze środków Unii  Europejskiej.
 
Przedmiotowe postępowanie jest upublicznione w Bazie konkurencyjności  na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1184238

metryczka


Wytworzył: danielk (13 maja 2019)
Opublikował: Marta Babijczuk (13 maja 2019, 11:48:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 430