Technologia membranowa uzdatniania wody

Filtracja membranowa jest zjawiskiem fizycznym polegającym na zatrzymaniu cząsteczek przez półprzepuszczalne membrany i pozwala na usunięcie z wody zanieczyszczeń o wielkości powyżej 0,1 mikrometra (w przypadku mikrofiltracji), czyli także wszystkich bakterii z grupy Clostridium. Jest to nowoczesna technologia stosowana od wielu lat w przemyśle
farmaceutycznym i spożywczym (ultrafiltracja i nanofiltracja), a od niedawna w uzdatnianiu wody dla celów komunalnych, a także w oczyszczaniu ścieków. W procesie oczyszczania
wody metodą filtracji membranowej nie są używane żadne środki chemiczne, które mają kontakt z wodą oczyszczoną. Nieszkodliwe środki stosowane są w niewielkiej ilości tylko przy
okresowym procesie płukania filtrów i nie mają kontaktu z wodą uzdatnioną. Woda po filtrach w technologii mikrofiltracji posiada parametry lepsze od wymaganych zwłaszcza, jeśli
chodzi o mętność (wymagana 1 NTU, po filtrach 0,1 NTU) i jest pozbawiona zanieczyszczeń bakteriologicznych.
W Polsce technologię mikrofiltracji membranowej do uzdatniania wody dla celów komunalnych pierwszy raz zastosowano w Suchej Beskidzkiej w grudniu 2005 roku
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
ZdjęcieMontaż instalacji, prace rozruchowe i szkolenie załogi zakończono w założonym terminie umownym do 15-10-2009.W trakcie realizacji robót ani razu nie doszło do wyłączenia dostaw wody dla mieszkańców Jarosławia, co nie było łatwym zadaniem przy konieczności wykonywania połączeń nowej instalacji z dotychczasowym układem technologicznym.
Instalacja filtrów membranowych pracuje w ciągu technologicznym ZUW Jarosław i osiąga założone parametry dotyczące wydajności i efektu oczyszczenia wody.
Badania wykonane przez akredytowane Laboratorium Wody PWiK w Jarosławiu Sp. z o.o. potwierdziły mętność wody 0,1 NTU i brak bakterii w wodzie po filtrach.
Wnioski końcowe:
Oddana inwestycja zapewnia mieszkańcom miasta Jarosławia i okolic dostawę wody o parametrach lepszych niż dotychczas.
PWiK w Jarosławiu Sp. z o.o. musi teraz większą uwagę zwrócić na bezpieczny przesył wody do odbiorców, co nie jest łatwe z uwagi na przestarzałą sieć wodociągową, w której może dojść do zjawiska skażenia wtórnego wody i pogorszenia jej jakości.

metryczka


Wytworzył: Tomasz W (28 października 2009)
Opublikował: Tomasz Wojtaszek (9 listopada 2009, 09:43:04)

Ostatnia zmiana: Tomasz Wojtaszek (9 listopada 2009, 10:10:22)
Zmieniono: Tomasz W

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 65294