Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki

Informatyk

Tomasz Wojtaszek
ul. Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław
Drugi budynek Administracyjny (parterowy)
16 621 62 66, 16 621 29 17 wew. 130
adres mailowy.tomasz.wojtaszek@pwik-jaroslaw.pl

Do zadań należy:
 1. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z utrzymaniem sprawności, remontem, konserwacją i modernizacją wszystkich stanowisk komputerowych w Spółce.
 2. Zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej
 3. Zapewnienie łączności elektronicznej.
 4. Zarządzanie i konfigurowanie oprogramowania i systemów, kopii bezpieczeństwa dbanie i bezpieczeństwo systemu i danych.
 5. Utrzymanie sprawności, remonty, konserwacja i modernizacja monitoringu przemysłowego.
 6. Utrzymanie sprawności, remonty, konserwacja i modernizacja komputeów przemysłowych, sterujących procesami technologicznymi w obiektach Oczyszczalni Ścieków i Zakładu Uzdatniania Wody.
 7. Ścisła współpraca z Głównym Energetykiem w części dotyczącej automatyki i łączności telefonicznej.
 8. Utrzymanie i zarządzanie stroną internetową, domeną, kontami pocztowymi, kontami sprawozdawczości GUS, uprawnieniami, kontami użytkowników.
 9. Przygotowywanie i nadzór nad wprowadzaniem nowych systemów i programów.
 10. Dokonywanie zakupów oraz udzielanie zleceń na roboty, usługi i dostawy z uwzględnieniem przepisów Ustawyz  dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z pózn. zmianami) oraz Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o.
 11. Zamawianie i nadzorowanie dostarczania usług zewnętrznych w zakresie usług teleinformatycznych.
 12. Prowadzenie BIP przy współpracy z komórkami organizacyjnymi.
 13. Przeciwdziałanie dostępowi osób nieuprawnionych do systemów informatycznych.
 14. Współpraca z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji:
 • przy realizacji polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemach teleinformatycznych,
 • w zapewnieniu ochrony danych zawartych w systemach teleinformatycznych,
 • przy nadawaniu uprawnień dostępu do danych i systemów,


metryczka


Wytworzył: Tomasz W (26 lutego 2016)
Opublikował: Tomasz Wojtaszek (26 lutego 2016, 08:47:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4655