zamówienie na:

"Ubezpieczenie majątku i innych interesów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o."

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DTe-341-105/14
wartość: Nieprzekraczająca równowartość kwoty 413999,99euro
termin składania ofert: 28 marca 2014  10:00
wynik postępowania: DTe-341-105/14 Jarosław, dnia 4 kwietnia 2014 roku Ogłoszenie Na podstawie § 48 ust. 6 pkt. 1 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez PWiK Jarosław Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o., Ul. Jana Tarnowskiego 28 37-500 Jarosław, jako Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: DTe-341-105/14 ogłoszonego w dniu 14 marca 2014 roku na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.”, Komisja Przetargowa powołana przez Prezesa Zarządu PWiK Jarosław Sp. z o.o. zaproponowała, jako najkorzystniejszą w świetle przyjętych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteriów, ofertę złożoną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” ul. Raabego 13 02-793 Warszawa, którą to propozycję Kierownik Zamawiającego zatwierdził. W postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację usługi jw. oferty złożyli następujący Wykonawcy: Oferta nr 1 – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” ul. Raabego 13 02-793 Warszawa; Oferta nr 2 – Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa; Oferta nr 3 – Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna ul. Rodziny Hiszpańskich 1 02-685 Warszawa; Oferta nr 4 – INTERRISK Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group ul. Stanisława Noakowskiego 22 00-668 Warszawa; Oferta nr 5 – Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA Spółka Akcyjna ul. Chmielna 85/87 00-805 Warszawa. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1 Część I zamówienia: 1) Liczba pkt. w kryterium: cena – 234,00; 2) Liczba pkt. w kryterium: klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne – 34,50; Punkty razem za Część I zamówienia – 268,50; Część II zamówienia: Liczba pkt. w kryterium: cena – 300,00, Punkty razem za Część II zamówienia – 300,00; Oferta nr 2 Część I zamówienia: 1) Liczba pkt. w kryterium: cena – 222,00; 2) Liczba pkt. w kryterium: klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne – 31,20; Punkty razem za Część I zamówienia – 253,20; Część II zamówienia: Liczba pkt. w kryterium: cena – 0,00, Punkty razem za Część II zamówienia – 0,00; Oferta nr 3 Część I zamówienia: 1) Liczba pkt. w kryterium: cena – 216,00; 2) Liczba pkt. w kryterium: klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne – 34,20; Punkty razem za Część I zamówienia – 250,20; Część II zamówienia: Liczba pkt. w kryterium: cena – 0,00, Punkty razem za Część II zamówienia – 0,00; Oferta nr 4 Część I zamówienia: 1) Liczba pkt. w kryterium: cena – 216,00; 2) Liczba pkt. w kryterium: klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne – 48,00; Punkty razem za Część I zamówienia – 264,00; Część II zamówienia: Liczba pkt. w kryterium: cena – 297,00, Punkty razem za Część II zamówienia – 297,00; Oferta nr 5 Część I zamówienia: 1) Liczba pkt. w kryterium: cena – 240,00; 2) Liczba pkt. w kryterium: klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne – 13,80; Punkty razem za Część I zamówienia – 253,80; Część II zamówienia: Liczba pkt. w kryterium: cena – 258,00, Punkty razem za Część II zamówienia – 258,00;  
Pobierz treść ogłoszenia o przetargu (164kB) pdf
Pobierz SIWZ wraz z załącznikami (836kB) pdf
Pobierz treść wyjaśnień i modyfikacji SIWZ (438kB) pdf

metryczka


Opublikował: Grzegorz Pikuła (14 marca 2014, 12:32:53)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Pikuła (4 kwietnia 2014, 13:22:54)
Zmieniono: Grzegorz Pikuła

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1003