Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie na terenie województwa podkarpackiego ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków w Jarosławiu przy ul. Wróblewskiego 3

zamawiający: PWiK Jarosław Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.339.2023
wartość: Nieprzekraczającą wyrażoną w złotych równowartość 431 000 euro
termin składania ofert: 14 grudnia 2023  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)