Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla części MPZP obszaru Nr 1/05 „Pruchnicka” w Jarosławiu

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DPT.341.250.2021
wartość: nieprzekr. wyr. w zł rówównow. kwoty 427999,99E
termin składania ofert: 27 września 2021  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)