Laborant - mikrobiolog

Stanowisko: laborant – mikrobiolog


Opis stanowiska:

 • Pobieranie i rejestracja próbek do badań.

 • Przygotowywanie pożywek mikrobiologicznych, odczynników oraz materiałów wykorzystywanych do badań.

 • Sprawdzanie pożywek mikrobiologicznych zgodnie z PN-EN ISO 11133.

 • Utrzymanie i sprawdzanie szczepów do kontroli jakości.

 • Wykonywanie analiz mikrobiologicznych ilościowych i jakościowych.

 • Prowadzenie dokumentacji zgodnie z przyjętym systemem jakości.

 • Obsługa i nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym.

 • Opracowywanie i aktualizacja procedur i instrukcji na podstawie wymagań prawnych oraz wymagań klienta.

 • Praca na pełny etat


Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe magister/inżynier/licencjat kierunek mikrobiologia, biologia, biotechnologia lub pokrewne.

 • Umiejętność wykonywania analiz mikrobiologicznych.

 • Wiedza z zakresu obsługi sprzętu i urządzeń laboratoryjnych

 • Doświadczenie w pracy w laboratorium mikrobiologicznym – minimum 2 lata (mile widziane laboratorium akredytowane).

 • Znajomość normy PN-EN ISO/IEC 17025, dokumentów akredytacyjnych oraz podstawowych przepisów prawa z zakresu _ Ustawa z dn. 7 czerwca 2001 r. 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (DZ.U. z 2018 poz. 1152 z późn zm); - Rozporządzenie Ministra zdrowia z dn. 7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DZ.U. z 2017r poz. 2294);

 • Dokładność i sumienność w wykonywaniu zadań.

 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS-Office).

 • Umiejętność pracy w zespole oraz organizacji własnej pracy

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym – będzie dodatkowym atutem.


Dokumenty aplikacyjne należy składać do 03.11.2021 na adres: PWiK Jarosław Sp. z o. o. 37-500 Jarosław ul. Hetmana Jana Tarnowskiego 28. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: pwik@pwik-jaroslaw.pl.


Planujemy następujące metody/techniki naboru:

 • Selekcję ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych.

 • Sprawdzian wiedzy kandydatów zweryfikowanych pozytywnie pod względem formalnych ofert.

 • Rozmowę kwalifikacyjną

 • Ustalenie wyniku końcowego oraz wyłonienie albo niewyłonienie kandydatów


Jednocześnie informujemy, że wszystkie informacje związane z naborem będą umieszczane na stronie www Spółki.


Prosimy o umieszczenie w aplikacji klauzuli o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PWiK Jarosław Sp. z o. o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

metryczka


Wytworzył: Tomasz W (11 maja 2021)
Opublikował: Tomasz Wojtaszek (13 maja 2021, 06:56:39)

Ostatnia zmiana: Tomasz Wojtaszek (21 października 2021, 14:14:36)
Zmieniono: Tomasz W

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 976