Oferty pracy w PWiK Jarosław Sp. z o.o.:


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. ogłasza
nabór  na stanowisko Majster – Inspektor Nadzoru


Opis stanowiska:

 • wykonywanie bieżących prac eksploatacyjnych oraz remontowych urządzeń i przyłączy wod-kan oraz ich uzbrojenia, budowa sieci i przyłączy wod-kan;
 • wykonywanie prac związanych z usuwaniem zaistniałych awarii urządzeń i przyłączy wod-kan oraz ich uzbrojenia;
 • pełnienie dyżurów pogotowia wod-kan;
 • eksploatacja i konserwacja obiektów przepompowni ścieków;
 • bezpośredni nadzór nad sprzętem oraz pracownikami firmy;
 • kierowanie brygadą remontową;
 • prowadzenie dokumentacji, konserwacji i eksploatacji sieci wod.-kan.;
 • sprawowanie nadzoru nad sposobem usuwania awarii i opracowanie wniosków zmierzających do podniesienia stopnia niezawodności;
 • planowanie prac remontowych i modernizacyjnych;
 • pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru na inwestycjach własnych;
 • odpowiedzialność za jakość robót podczas realizacji inwestycji,
 • załatwianie formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na zajęcie terenu na czas realizacji robót-uzyskanie protokołu odbioru terenu po zakończeniu robót;
 • załatwianie formalności związanych z opłatami za pozostawienie urządzeń w pasie drogowym;
 • sporządzanie niezbędnych dokumentów awaryjnych do wniosków o odszkodowanie;
 • raportowanie postępu robót.

Wymagania:
 • wykształcenie wyższe inżynierskie;
 • udokumentowane doświadczenie zawodowe, co najmniej trzyletnie na stanowisku związanym z kierowaniem pracami na budowie;
 • umiejętność czytania dokumentacji projektowej i analizy pod kątem możliwości stosowania rozwiązań alternatywnych;
 • biegła obsługa komputera;
 • czynne prawo jazdy kat.B;
 • umiejętność zarządzania pracą podległego zespołu;
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów;
 • dobra organizacja pracy.
Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • ciekawą pracę w stabilnej firmie;
 • wsparcie doświadczonego zespołu;
 • rozwój zawodowy oraz ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
 • możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach inwestycyjnych;
 • przyjazną atmosferę pracy.
Wymagane dokumenty:

 • CV wraz z listem motywacyjnym;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia oraz staż pracy;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o.  z siedzibą w Jarosławiu przy ul. Tarnowskiego 28 zgodnie z rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych RODO z dnia 27.04.2016r. (2016/679).”
 
Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. przy ulicy Tarnowskiego 28 w Jarosławiu, sekretariat
I piętro, pokój nr 102 w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór na stanowisko Majstra
-Inspektora Nadzoru” lub pocztą tradycyjną na adres Przedsiębiorstwa z dopiskiem „Nabór na stanowisko Majstra- Inspektora Nadzoru” w terminie do 15 listopada 2019 roku do godz. 10:00.

Dodatkowe informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu;
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi drogą telefoniczną lub mailową jedynie na wybrane przez nas oferty oraz prawo do odstąpienia od dalszego etapu rekrutacji bez podania przyczyny.

metryczka


Wytworzył: Tomasz W (12 września 2013)
Opublikował: Tomasz Wojtaszek (12 września 2013, 10:04:46)

Ostatnia zmiana: Tomasz Wojtaszek (31 października 2019, 10:17:27)
Zmieniono: Tomasz W

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10255