Uchwała nr 61/VI/2019Rady Miasta Jarosławiaz dnia 25 lutego 2019regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ściekówart.18 ust.2 pkt 15 i 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.2018.994 z pózn. zm./ oraz art.19 ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / Dz.U. z 2018r. poz.1152 /

Uchwała nr 61/VI/2019
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 25 lutego 2019


regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

art.18 ust.2 pkt 15 i 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.2018.994 z pózn. zm./ oraz art.19 ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / Dz.U. z 2018r. poz.1152 /


Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków z dnia 25 lutego 2019r. (356kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego
Poz. 2122 z dnia 2019-04-05

metryczka


Opublikował: Tomasz Wojtaszek (17 kwietnia 2019, 13:11:52)

Ostatnia zmiana: Tomasz Wojtaszek (17 kwietnia 2019, 13:12:50)
Zmieniono: Tomasz W

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 527