Praca na stanowisku laborant - chemik

Stanowisko: laborant – chemik.

Opis stanowiska:
 • Pobieranie i przygotowywanie próbek do analiz.
 • Wykonywanie analiz ścieków, wody, osadów ściekowych zgodnie z obowiązującymi normami, procedurami (metody: wagowe, miareczkowe, potencjometryczne, spektrofotometryczne)
 • Przygotowywanie odczynników, szkła laboratoryjnego do analiz.
 • Zarządzanie i nadzór nad odczynnikami i materiałami odniesienia dla wyznaczonego obszaru analitycznego.
 • Sporządzanie raportów z badań i interpretacja otrzymanych wyników.
 • Prowadzenie zapisów i dokumentacji zgodnie z przyjętym systemem jakości.
 • Obsługa i nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym.
 • Opracowywanie i aktualizacja procedur/instrukcji oraz walidacja metod badawczych.
 • Praca na pełny etat.
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe magister/inżynier/licencjat kierunek chemia, technologia chemiczna
 • Umiejętność wykonywania analiz chemicznych i właściwości fizycznych.
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w laboratorium chemicznym.
 • Znajomość normy PN-EN ISO/IEC 17025, dokumentów akredytacyjnych oraz podstawowych przepisów prawa z zakresu _ Ustawa z dn. 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; Rozporządzenie Min. Gosp. Morskiej i Żeglugi Śródlądowej; Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - z dnia 7.12.2017;
 • Dokładność i sumienność w wykonywaniu zadań. Dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole. Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS-Office).
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym i doświadczenie w pacy jako audytor w laboratorium – będzie dodatkowym atutem.
Dokumenty aplikacyjne należy składać do 17.04.2024 na adres: PWiK Jarosław Sp. z o. o. 37-500 Jarosław ul. Hetmana Jana Tarnowskiego 28. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: pwik@pwik-jaroslaw.pl.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • Selekcję ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych.
 • Sprawdzian wiedzy kandydatów zweryfikowanych pozytywnie pod względem formalnych ofert.
 • Rozmowę kwalifikacyjną Ustalenie wyniku końcowego oraz wyłonienie albo niewyłonienie kandydatów
Jednocześnie informujemy, że wszystkie informacje związane z naborem będą umieszczane na stronie WWW Spółki.
Prosimy o umieszczenie w aplikacji klauzuli o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PWiK Jarosław Sp. z o. o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

metryczka


Wytworzył: Tomasz Wojtaszek (23 stycznia 2023)
Opublikował: Tomasz Wojtaszek (23 stycznia 2023, 12:23:10)

Ostatnia zmiana: Tomasz Wojtaszek (4 kwietnia 2024, 07:33:35)
Zmieniono: Tomasz Wojtaszek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 642