Twardość Wody

Twardość wody powodują rozpuszczone składniki mineralne - głównie węglanów, wodorowęglanów, chlorków, siarczanów i krzemianów wapnia oraz magnezu.
 
Rozróżnia się dwa rodzaje twardości wody:  
  • przemijającą, którą powodują wodorotlenki, węglany lub wodorowęglany wapnia oraz magnezu, wytrącające się podczas gotowania w postaci osadów węglanów
  • nieprzemijającą, którą powodują siarczany pozostające w wodzie po gotowaniu
 
Dopuszczalna norma twardości ogólnej wody (w przeliczeniu na węglan wapnia) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 roku poz.2294), nie powinna przekraczać 500 mg/l CaCO3.
 
            Twardość wody produkowanej przez PWiK Jarosław Sp. z o.o w miesiącu czerwcu 2024 roku, podawanej do sieci wynosiła: od 190 do 217mg/l CaCO3
 
Twardość wody w Polsce wyrażana jest w mg/l CaCO3, natomiast w innych krajach są to np.
stopnie niemieckie (0n lub 0d), francuskie (0f)
 
- stopień niemiecki (0n lub 0d) = 17,8 mg/l CaCO3
- stopień francuski (0f) = 10 mg/l CaCO3
Przykład przeliczenia:
Twardość wody = 260mg CaCO3/l to:
- w stopniach niemieckich będzie równa           260 : 17,8 = 14,6
- w stopniach francuskich będzie równa            260 : 10 = 26
- w milimolach/l będzie równa                         260 : 100 = 2,6

Skala twardości ogólnej (61kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Agnieszka L (9 listopada 2009)
Opublikował: Agnieszka Lis (9 listopada 2009, 12:28:49)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Siwek (28 czerwca 2024, 08:56:59)
Zmieniono: Grzegorz S

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 13766