Zakres działalności

Produkcja wody:  
 1. Pozyskiwanie wody surowej i eksploatacja ujęcia wody zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodno-prawnym.
 2. Uzdatnianie wody do parametrów zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.
 3. Dozór nad poszczególnymi etapami produkcji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
 4. Wewnętrzny monitoring jakości wody przed i po uzdatnieniu na obiektach produkcji wody.
 5. Dostarczanie uzdatnionej wody do sieci w odpowiedniej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem.
 6. Monitoring jakości wody uzdatnionej w sieci wodociągowej przy współpracy z zakładowym laboratorium analiz wody, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. 
Gospodarka wodomierzowa:

 1. Prowadzenie komputerowej bazy wodomierzy.
 2. Kontrola terminów legalizacji wodomierzy.
 3. Montaże wodomierzy u nowych odbiorców.
 4. Oplombowywanie wodomierzy stanowiących własność odbiorcy (podliczniki).
 5. Kontrola punktów pomiarowych u odbiorców wody.
 6. Wymiana wodomierzy w przypadku ich uszkodzenia oraz po okresie legalizacji.
 7. Przyjmowanie zgłoszeń o konieczności demontażu wodomierza na okres zimy lub długiej nieobecności.
 8. Przyjmowanie reklamacji dotyczących wskazań wodomierzy.

metryczka


Wytworzył: Tomasz W (18 maja 2016)
Opublikował: Tomasz Wojtaszek (18 maja 2016, 14:08:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1552