2. Technologia uzdatniania wody po modernizacji ZUW

W celu poprawy jakości wody uzdatnionej dokonano analizy techniczno-ekonomicznej modernizacji ZUW, zwłaszcza pod kątem eliminacji bakterii z grupy Clostridium

W analizie brane były pod uwagę 3 technologie:
Lampy UV Ozonowanie + filtry węglowe Technologia membranowa
Wybrano technologię membranową, ponieważ zapewnia ciągłą skuteczność oczyszczenia wody do parametrów wymaganych przez Rozporządzenia Ministra Zdrowia, a parametr mętności wynosi około 0,1 NTU przy wymaganym 1,0 NTU, co znacznie przewyższa walory oczyszczonej wody. Skutecznie oczyszcza wodę z bakterii, co było celem numer jeden. Ponadto ta technologia nie wymagała budowy nowych obiektów (wykorzystano puste pomieszczenie nad filtrami piaskowymi) i rozbudowy ciągów technologicznych.
Zdjęcie
W celu pozyskania środków finansowych na budowę filtrów membranowych, złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Wniosek zawierał projekt pod nazwą: „Uzdatnianie i higienizacja wody w technologii membranowej ZUW Jarosław wraz z modernizacją sieci wodociągowej”
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Wykonawca zakończył roboty w terminie umownym w dniu 15-10-2009

metryczka


Wytworzył: Tomasz W (28 października 2009)
Opublikował: Tomasz Wojtaszek (9 listopada 2009, 08:19:11)

Ostatnia zmiana: Tomasz Wojtaszek (9 listopada 2009, 10:16:06)
Zmieniono: Tomasz W

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10312